Historia

Teatr Młodego Aktora powstał w 1984r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu jako Zespół teatralny prowadzony przez p. Krystynę Różańską. Podczas 30-letniej działalności (pomimo ciągłej rotacji uczestników) Zespół wystawił ponad sto prezentacji: spektakli dla przedszkoli, szkół oraz domów kultury środowiska zamojskiego, Lublina i Warszawy, Łęcznej, Firleju a także wiele programów okolicznościowych dla placówki, rodziców, kościoła, środowiska lokalnego i innych miast.

W latach 2006-2008 zespół wchodził w skład zajęć organizowanych pod nazwą „Klub Kornela Makuszyńskiego”, również prowadzonych przez p. Krystynę Różańską. Na archiwalnej stronie internetowej Klubu znaleźć można najważniejsze osiągnięcia z tego okresu.

Część zrealizowanych przez zespół TMA spektakli opisana jest w dziale Spektakle, wraz z pełną obsadą oraz fotografiami z występów. Lista ta będzie systematycznie uzupełniana w miarę możliwości. Podobnie, w dziale Wydarzenia znajdują się relacje z imprez i uroczystości, w których brał udział Teatr Młodego Aktora.

Przez wszystkie lata pracy współdziałali z nami muzycy-akompaniatorzy, tworzący muzykę do spektakli, uczący nas piosenek i emisji głosu, towarzyszyli w konkursach piosenki, występach i przeglądach.

Współpracowali z nami kolejno:
  • Marian Szewera
  • Jerzy Bałakut
  • Ryszard Bałakut
  • Katarzyna Struss
  • Zygmunt Lachowicz
  • Tomasz Ziąbkowski
  • Tadeusz Flor
  • Krzysztof Obst