Miesiąc: Styczeń 2008

Archiwalne wydarzenia

Zespół Teatru Młodego Aktora wielokrotnie brał czynny udział w organizacji wielu imprez kulturalnych, patriotycznych, religijnych, często we współpracy z innymi zespołami MDK.

Przegląd Jasełkowy „Betlejem polskie” – wg. Lucjana Rydla 16.01.2008

W MDK Zamość odbył się Przegląd Jasełkowym w którym Teatr Młodego Aktora z Klubu Kornela Makuszyńskiego działający w MDK przy O.D.K. „OKRĄGLAK”  zdobył I nagrodę – wyjazd do majdanu Sopockiego w wakacje za spektakl  „Betlejem polskie”- wg. Lucjana Rydla