Miesiąc: Kwiecień 2003

Słowo o Karolu Wojtyle

Program został przygotowany na inaugurację III Zamojskiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Religijnej „Moja Wiara – Moja Miłość” poświęconego 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. W przedstawieniu wziął również udział zespół instrumentalny Krzysztofa Obsta.
http://www.niedziela.pl/artykul/16072/nd/Moja-Wiara—Moja-Milosc