Miesiąc: Grudzień 1984

Nowe szaty króla

Był to pierwszy ważniejszy spektakl przygotowany przez grupę TMA, nad którym zespół pracował na przełomie lat 1984/85. Przedstawienie miało formę bajki kostiumowej w 6 aktach. Pierwszy spektakl wystawiony został na małej scenie w Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Kołłątaja 1. Występy organizowane dla przedszkoli i szkół podstawowych trwały ponad miesiąc. Stroje do bajki były szyte na zamówienie placówki przez p. Siarkowską, a materiały zostały zakupione na koszt firmy.