Miesiąc: Listopad 1992

Cyrk przyjechał-1992

Wyróżnienie na III Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Żywego Planu W.D.K. Zamość
Następny występ odbył się na Dzień Kobiet 1993 i zakończenie roku szkolnego 1992/93.

Scenariusz Wiery Badalskiej

muzyka Zygmunt Lachowicz

reżyseria – opiekun Zespołu K. Różańska

Stonoga

„Stonoga” -  w przeglądzie teatralnym w Wojewódzki Dom Kultury -II nagroda -7 listopada 1992