Miesiąc: Grudzień 2002

Próba Brechta

Spektakl jest eksperymentem teatralnym opartym na tekstach Bertolta Brechta Ten, który mówi tak i Ten, który mówi nie. Spektakl jest „teatrem w teatrze”, w którym na scenie toczy się próba widowiska teatralnego bogata w metody i formy pracy teatralnej. W finale widz zauważa przenikanie się sfery emocjonalnej aktorów i myśli przekazywanych w tekście sztuki, dostrzega także głębokie i ponadczasowe przesłanie.