Miesiąc: Luty 2005

Spotkanie

Scenariusz spektaklu „Spotkanie”, na motywach „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery’ego oraz testów oo.Salezjanów, został przygotowany przez Krystynę Różańską. Spektakl przygotowany został jako forma łączenia technik: żywego planu, teatru cieni i teatru lalki – dla elity kulturalnej, na finały V Zamojskiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Religijnej „Moja Wiara – Moja Miłość 2005″.
http://www.niedziela.pl/artykul/39339/nd/%E2%80%9EMoja-wiara—moja-milosc%E2%80%9D