Miesiąc: Wrzesień 2014

Wieczornica patriotyczna „75- rocznica napaści Rosji stalinowskiej na Polskę”

Dn. 29.09.2014 w sali widowiskowej MDK w Zamościu odbył się występ przygotowany przez Teatr Młodego Aktora dotyczący 75 rocznicy napaści Rosji stalinowskiej na Polskę.
Wieczornicę otworzyła w-ce dyrektor Aleksandra Baranowicz, która przedstawiła zespół TMA i opiekuna Zespołu K. Różańską. Napomniała o 30 -leciu Zespołu i zaprosiła na prezentację teatralną. Uczestnicy zaprezentowali spektakl teatralny a w nim pieśni patriotyczne,także hymn Sybiraków, wiersze i scenki tematyczne.

Wieczornica z okazji 75-lecia napaści niemieckiej na Polskę

8.09.2014 Teatr Młodego Aktora działający na wakacjach wystawił przygotowaną na 1.09 2014 wieczornicę patriotyczną, która została odgórnie przełożona na 8.09.2014 roku. Spotkanie otworzyła p. wice-dyrektor- Aleksandra Baranowicz. Zaprosiła do obejrzenia spektaklu i wspomniała, że Teatr Młodego Aktora w 2014 /15 roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia.