„Dzień Niepodległości” – Wieczornica patriotyczna

17.11.2014 o 17,30 na Sali Widowiskowej został wystawiony spektakl poświęcony Dniu Niepodległości. Wice-dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu- Pani Aleksandra Baranowicz kolejny raz zapowiedziała Teatr Młodego Aktora i opiekuna K. Różańską. Spektakl oparty na scenariuszu „Drogi Polaków ku wolności” – H. Głębickiego i własnych pomysłach scen z literatury narodowej Wesela- Wyspiańskiego, Pana Tadeusza, Mickiewicza, także arcydzieł malarstwa polskiego J. Matejki- stały się inspiracją programu. Dużą pomoc otrzymaliśmy od Pana Radosława Oktaby – nauczyciela informatyki w MDK, który wspierał nas prezentacją multimedialną (mapy Polski w różnych okresach dziejowych, J. Piłsudski- fragmenty filmów archiwalnych). Dziękujemy również Pani Magdzie Majer za przygotowaną scenografię ,

Obsada: I grupa Teatru Młodego Aktora oraz chętni z III i IV grupy

Magda Szymanek

Alicja Orszewska

Alicja Siemko

Patrycja Tomaszczuk

Aleksandra Lizak

Julia Iskierka

Anna Rudzińska

Natalia Kowalewska

Wiktoria Kowalewska

Ewelina Godzińska

Zuzanna Rzeszutek

Klaudia Jurczyszyn

Weronika Kozłowska

Joanna Blaszka

Joanna Skibińska

Agata Skibińska

Patrycja Rasiak

Julia Królikowska

Karol Olszewski

muzyka: Krystyna różańska

http://www.mdk.zam.pl/aktualnosci/wieczornica_patriotyczna_w_mdk_zamosc