Klub Kornela Makuszyńskiego

W latach 2006-2008 zespół wchodził w skład zajęć organizowanych pod nazwą „Klub Kornela Makuszyńskiego”, również prowadzonych przez p. Krystynę Różańską. Najważniejsze osiągnięcia z tego okresu można znaleźć na stronie internetowej Klubu.