Por i Rop- bajka

Nad bajką Por i Rop pracowaliśmy długo Już od 1990-91 roku.  1994 znów rozpoczęliśmy przygotowania wstępne. Finał na zakończenie roku szkolnego (na scenie małej MDK ul. Kołłątaja 1) przyniósł ogromny aplauz. Sala była przepełniona widzami, brakowało miejsc.

Liderem grupy był Krzysztof Kiryczuk

Por i Rop:

Magdalena Dziuba- Rop

Krzysztof Kiryczuk – Por

Agnieszka Nizioł – kot

Kapitan i Farmazon- Majka Drzewińska

Dziwoląg- Magdalena Rączkowska

Świstaki:

Barbara Szaran

Katarzyna Szelezin

Katarzyna Szaniawska

Aldona Wacniak

Kot i płaczka- Iwona Czerniak

płaczka- Urszula Kruk

strażnik – Patrycja Kitka

i inni:

scenografię stanowiły zmieniające się w ułożeniu kubiki: raz był to statek, innym razem sklep, dom świstaków, kraina dziwoląga…

Posiadam nagranie filmowe z tego występu.

muzykę przygotował – Zygmunt Lachowicz

z tego występu mamy pierwsze nagranie filmowe- jako udokumentowanie pracy jednej z grup Teatru Młodego Aktora na zakończenie roku